Bust-Up kapslarnas innehåll:

Våra Bust-Up kapslar har en unik specialutvecklad formula för kvinnor som inte bara vill förstora sina bröst utan även i övrigt må bättre!

Terminalia chebula (tropisk mandel/haritaki)
Haritaki eller Termanalia Chebula är en högt värdesatt frukt. Den visa texten Charaka sträcker sig så långt att den säger att frukten är lika närande och nyttig som modersmjölken. Där nämns också att det är en rasayana för ögonen (netra ruja apaharini).

Haritaki är också en rasayana för huden. Den är känd som twagamayagni, vilket innebär att den upprätthåller balansen i alla delar av huden. Sushruta Samhita, en klassisk ayurvedisk text om kirurgi, säger att haritaki och Triphala är användbara vid rengöring av sår och att de stödjer läkandet och återuppbyggnaden från insidan.

Charaka säger också att haritaki är bra för matsmältningssystemet. Den förbättrar upptagningen av näringsämnen i maten och den bidrar också till hjärtats hälsa.

Ännu en utmärkt egenskap hos den här frukten är att den renar det stora och det lilla blodomloppet, som kallas för shrota inom ayurveda. I en vers av Charaka Samhita står det att haritaki är shrotovishodhini, vilket betyder att den kan rena kroppens kanaler, såväl de stora som de små. I Bhavprakash Nigantu, en ayurvedisk text om örtkunskap, nämns att haritaki är en yogavahini, som betyder att den renar kanalerna och absorberas snabbt av kroppen.

Haritaki är en medhya-frukt, vilket innebär att den förbättrar samordningen mellan de mentala funktionerna dhi (förvärvande av kunskap), dhriti (bevarande av kunskap) och smriti (hågkomst av kunskap eller minne). Den förbättrar den mentala skärpan och minnet, samt intellektets och sinnenas styrka. Bhavprakash Nigantu nämner också att preparatet stödjer mjältens och leverns hälsa.

I Charaka Samhita står det dessutom att haritaki är sarvah dosha prasamani (lugnar alla kroppstyper). Det är mycket få frukter och örter som har den kapaciteten. Den stödjer även kroppens immunsystem. I tillägg till allt detta är haritaki även verksamt mot åldrande. I Charaka Samhita kallas det för vayasthapani (föryngrande).

Curcuma comosa
Modern forskning har fastslagit att Curcuma verkar
antioxiderande, inflammationshämmande och
som anti-cancerfaktor.
Det föreligger över 200 vetenskapliga rapporter som
dokumenterar Curcuma longas verkningar vid bl.a
följande tillfällen: periodisk feber, vattensot, gulsot,
lever-, gall- och urinvägsproblem, matsmältningsbesvär,
tarmluft, inälvsorm, ämnesomsättningsrubbningar,
menstruationsrubbningar, blod i urinen, astma, epilepsi,
blodproppar, inflammationstillstånd, virus-och bakterie-
infektioner (salmonella), hudsjukdomar (bl.a eksem och
psoriasis), sår, reumatisk artritis (ledgikt), och mag- och
tarmcancer.
Indisk tradition används Curcuma longa enligt Aryuvedisk
medicin som ett magstärkande, energigivande, blodrensande
och menstruationsnormaliserande medel.
I Kina är Curcuma longa upptagen i den officiella
farmakopén som ett smärtstillande medel i behandling av menstruationsbesvär, reumatism och epilepsi.