Bust-Up kapslarnas innehåll:

Våra Bust-Up kapslar har en unik specialutvecklad formula för kvinnor som inte bara vill förstora sina bröst utan även i övrigt må bättre!

Pueraria Mirifica

Curcuma comosa
Modern forskning har fastslagit att Curcuma verkar antioxiderande, inflammationshämmande och som anti-cancerfaktor.
Det föreligger över 200 vetenskapliga rapporter som dokumenterar Curcuma longas verkningar vid bl.a följande tillfällen: periodisk feber, vattensot, gulsot, lever-, gall- och urinvägsproblem, matsmältningsbesvär, tarmluft, inälvsorm, ämnesomsättningsrubbningar, menstruationsrubbningar, blod i urinen, astma, epilepsi, blodproppar, inflammationstillstånd, virus-och bakterie-
infektioner (salmonella), hudsjukdomar (bl.a eksem och
psoriasis), sår, reumatisk artritis (ledgikt), och mag- och
tarmcancer.

Indisk tradition används Curcuma enligt Aryuvedisk medicin som ett magstärkande, energigivande, blodrensande och menstruationsnormaliserande medel.
I Kina är Curcuma upptagen i den officiella farmakopén som ett smärtstillande medel i behandling av menstruationsbesvär, reumatism och epilepsi.

Terminalia chebula (även kallad tropisk mandel/haritaki)
Haritaki eller Termanalia Chebula är en högt värdesatt frukt. Den visa texten Charaka sträcker sig så långt att den säger att frukten är lika närande och nyttig som modersmjölken. Där nämns också att det är en rasayana för ögonen (netra ruja apaharini).

Haritaki är också en rasayana för huden. Den är känd som twagamayagni, vilket innebär att den upprätthåller balansen i alla delar av huden. Sushruta Samhita, en klassisk ayurvedisk text om kirurgi, säger att haritaki och Triphala är användbara vid rengöring av sår och att de stödjer läkandet och återuppbyggnaden från insidan.

Charaka säger också att haritaki är bra för matsmältningssystemet. Den förbättrar upptagningen av näringsämnen i maten och den bidrar också till hjärtats hälsa.

Ännu en utmärkt egenskap hos den här frukten är att den renar det stora och det lilla blodomloppet, som kallas för shrota inom ayurveda. I en vers av Charaka Samhita står det att haritaki är shrotovishodhini, vilket betyder att den kan rena kroppens kanaler, såväl de stora som de små. I Bhavprakash Nigantu, en ayurvedisk text om örtkunskap, nämns att haritaki är en yogavahini, som betyder att den renar kanalerna och absorberas snabbt av kroppen.

Haritaki är en medhya-frukt, vilket innebär att den förbättrar samordningen mellan de mentala funktionerna dhi (förvärvande av kunskap), dhriti (bevarande av kunskap) och smriti (hågkomst av kunskap eller minne). Den förbättrar den mentala skärpan och minnet, samt intellektets och sinnenas styrka.

I Charaka Samhita står det dessutom att haritaki är sarvah dosha prasamani (lugnar alla kroppstyper). Det är mycket få frukter och örter som har den kapaciteten. Den stödjer även kroppens immunsystem. I tillägg till allt detta är haritaki även verksamt mot åldrande. I Charaka Samhita kallas det för vayasthapani (föryngrande).

Terminalia belerica (även kallad Bahera-frukt/Bibhitaki)
Terminalia belerica är ytterligare en frukt som är känd från de klassiska ayurvediska texterna för sina många goda egenskaper, men det finns inte så mycket modern forskning ännu.

I både Charaka och Sushruta Samhita nämns Terminalia belerica som ett homeostatiskt medel, vilket betyder att det skapar balans och renhet i blodet. Sushruta Samhita nämner också att det bidrar till att upprätthålla blodets normala koaguleringsförmåga.
Charaka rapporterar också att Terminalia belerica är idealisk för att lugna både Pitta och Kapha. Den är sval på ytan, vilket lugnar Pitta, men het när du äter den, vilket lugnar Kapha. Den renar dhatuerna Rasa, Rakta, Mamsa och Meda och är utmärkt för att balansera och ge näring åt stämbanden. Den är antibakteriell och en chakshusya (en rasayana för ögonen).

Terminalia belerica
 anses ge näring till ögonen och håret. 
Håller hårrötterna, färgen och tjockleken i gott skick.

Angelica sinensis (även kallad Kinesisk kvannört eller Dong quai) har Östrogenliknande effekt och kan motverka värmesvallningar, menstruations- och urinvägsproblem.

Phyllanthus emblica
Reducerar effekten av UV-strålning och har starka antioxidantegenskaper. Den är dessutom rik på C-vitamin och mineraler som kalium, kalcium och magnesium. Emblica lever med andra ord upp till sitt indiska namn Kushtaghna - "hudföryngrare".